UML, proces wytwarzania

http://nandrew.blogspot.com/2007/08/ankieta-o-uml-oraz-unified-process.html

W skrócie:

 1. trzeba wiedzieć jak wygląda proces, bez tego nie ma co się brać za dalsze projektowanie (np. przypadki użycia)
 2. model przypadków użycia
  – diagramy przypadków użycia
  – przypadki użycia w formie tekstowej (maksymalnie po stronie na przypadek)
  – uproszczony diagram sekwencji
 3. na podstawie modelu przypadków użycia można zbudować model domenowyJest to uproszczony diagram klas (tylko atrybuty i relacje)
 4. model projektowy – mając wykonane dwa powyższe modele można przystąpić do budowy modelu projektu („Design Model”). W jego ramach tworzy się jednocześnie diagram klas (DCD) oraz diagram sekwencji.

Unified Process jest konfigurowalny, w razie konieczności można dodać, czy usunąć pewne elementy (np. w prostych przypadkach tworzenie modelu domenowego może być zbędne, natomiast w skomplikowanych problemach pomocny może być dodatkowy model analityczny).

UML

http://www.erudis.pl/pl/node/95

Specyfikacja UML nie dzieli diagramów na ważniejsze i mniej ważne. Jednak z praktycznego punktu widzenia, spośród 13 rodzajów diagramów dostępnych w języku UML w powszechnym użyciu jest zaledwie pięć:

 • diagramy czynności (ang. activity diagrams), służące głównie do modelowania procesów biznesowych,
 • diagramy przypadków użycia (ang. use case diagrams), przy pomocy których projektujemy funkcjonalność systemu,
 • diagramy klas (ang. class diagrams), definiujące obiektową strukturę systemu,
 • diagramy stanów (ang. state machine diagrams), ukazujące cykl życia wybranych obiektów zdefinjiowanych na diagramach klas,
 • diagramy sekwencji (ang. sequence diagrams), pozwalające na pokazanie wybramych scenariuszy wymiany komunikatów pomiędzy obiektami w systemie.