Dodanie tomcata do init.d i update-rc.d

Tworzymy skrypt w katalogu inid.d, poleceniem sudo mcedit tomcat-demo, w nim wpisujemy poniższą treść(między liniami):

————————————————–

#! /bin/sh
# Tomcat auto-start
#
# description: Auto-starts tomcat
# processname: tomcat-demo

case $1 in
start)
sh /opt/tomcat/apache-tomcat6-demo/bin/startup.sh
;;
stop)
sh/opt/tomcat/apache-tomcat6-demo/bin/shutdown.sh
;;
restart)
sh /opt/tomcat/apache-tomcat6-demo/bin/shutdown.sh
sh /opt/tomcat/apache-tomcat6-demo/bin/startup.sh
;;
esac
exit 0

————————————————–

Kolejno ustawiamy uprawnienia:

sudo chmod +x tomcat-demo

Teraz jedyne co trzeba zrobić to uruchomić: sudo update-rc.d tomcat-demo defaults.

Powinno działać.