EJB: Singleton ConcurrencyManagement

Tylko jeden watek równocześnie może mieć dostęp do instancji beana oznaczonego @Singleton.
Anotacja @ConcurrencyManagement(ConcurrencyManagementType.BEAN) deaktywuje to ograniczenie i singleton staje sie dostępny dla wielu wątków.

źródło: http://www.e-zest.net/blog/caching-with-periodic-updates-using-ejb-3-1-singleton-and-timer/
źródło: http://www.adam-bien.com/roller/abien/entry/singleton_the_perfect_cache_facade

Reklamy

Scope

singleton Scopes a single bean definition to a single object instance per Spring IoC container.
prototype Scopes a single bean definition to any number of object instances.
request Scopes a single bean definition to the lifecycle of a single HTTP request; that is each and every HTTP request will have its own instance of a bean created off the back of a single bean definition. Only valid in the context of a web-aware Spring ApplicationContext.
session Scopes a single bean definition to the lifecycle of a HTTP Session. Only valid in the context of a web-aware Spring ApplicationContext.
global session Scopes a single bean definition to the lifecycle of a global HTTP Session. Typically only valid when used in a portlet context. Only valid in the context of a web-aware Spring ApplicationContext.

Wzorce projektowe

Katalog wzorców projektowych Gang of Four (Gamma,Johnson, Helm, Vlissides) obejmuje 23 wzorce:

– kreacyjne: Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton
– strukturalne: Adapter, Bridge, Composite, Decorator,Composite, Facade, Proxy, Flyweight
– behawioralne: Chain of Responsibility, Command,Interpreter, Mediator, Iterator, Memento, Observer,