Wzorce projektowe: mediator

Mediator znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy wiele obiektów o wspólnym interfejsie musi komunikować się ze sobą w celu wykonania określonego zadania. Najprostszym, lecz trochę naiwnym rozwiązaniem jest powiązanie wszystkich obiektów ze sobą w topologii grafu pełnego. Takie rozwiązanie jest jednak słabo skalowalne: dołączenie kolejnego obiektu powoduje konieczność powiadomienia o zmianie wszystkich pozostałych, aby potrafili skomunikować się z nowym uczestnikiem interakcji. Ponadto powoduje, że mechanizm komunikacji jest rozproszony, co utrudnia jego modyfikację i dalszy rozwój.

Wzorzec Mediator proponuje topologię gwiazdy, w której centrum znajduje się właśnie obiekt Mediator. Posiada on referencje do pozostałych obiektów (Colleague) i zna ich zakres odpowiedzialności. Komunikacja pomiędzy obiektami Colleague wymaga pośrednictwa Mediatora, który potrafi przekazać komunikat do właściwego odbiorcy.

Mediator

package pl.roboczenotatki.designpatterns.mediator;

public interface Mediator {

	public void notifyAll(String message,Colleague authorColleague);
}

Colleague

package pl.roboczenotatki.designpatterns.mediator;

public interface Colleague {

	public void send(String message);

	public void receive(String message);

	public String getName();

}

ConcreteColleague

package pl.roboczenotatki.designpatterns.mediator;

public class ConcreteColleague implements Colleague{
	private Mediator mediator;
	private String name;

	public ConcreteColleague(Mediator mediator, String name) {
		super();
		this.mediator = mediator;
		this.name = name;
	}

	@Override
	public void receive(String message) {
		System.out.println("[Colleague] '"+getName()+"' received message: " + message);
	}

	public Mediator getMediator() {
		return this.mediator;
	}

	@Override
	public void send(String message) {
		getMediator().notifyAll(message, this);
	}

	public String getName() {
		return this.name;
	}
}

ConcreteMediator

package pl.roboczenotatki.designpatterns.mediator;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ConcreteMediator implements Mediator {

	private List colleagues;

	public List getColleagues() {
		if(colleagues == null){
			colleagues = new ArrayList();
		}
		return colleagues;
	}

	public void addColleague(Colleague colleague){
		getColleagues().add(colleague);
	}

	public void addColleagues(List colleagues){
		getColleagues().addAll(colleagues);
	}

	@Override
	public void notifyAll(String m, Colleague authorColleague) {
		System.out.println("[Mediator] Message from author '" + authorColleague.getName() + "' : " + m);
		for (Colleague c : getColleagues()) {
			c.receive(m);
		}
	}
}

 

package pl.roboczenotatki.designpatterns.mediator;

import java.util.Arrays;

public class App
{
  public static void main( String[] args )
  {
  	System.out.println( "Design pattern: mediator" );

  	ConcreteMediator mediator = new ConcreteMediator();

  	Colleague col1 = new ConcreteColleague(mediator, "1");
  	Colleague col2 = new ConcreteColleague(mediator, "2");
  	Colleague col3 = new ConcreteColleague(mediator, "3");
  	Colleague col4 = new ConcreteColleague(mediator, "4");

  	//dodajemy obslugiwanych kolegow
  	mediator.addColleagues(Arrays.asList(col1,col2,col3,col4));

  	//col1 powiadamia pozostalych - rozsyla poprzez mediatora
  	col1.send("hello from 1");
  }
}

Wynik wykonania:

Design pattern: mediator
[Mediator] Message from author '1' : hello from 1
[Colleague] '1' received message: hello from 1
[Colleague] '2' received message: hello from 1
[Colleague] '3' received message: hello from 1
[Colleague] '4' received message: hello from 1

Diagram wzorca mediator:
mediator

Wzorce projektowe

Katalog wzorców projektowych Gang of Four (Gamma,Johnson, Helm, Vlissides) obejmuje 23 wzorce:

– kreacyjne: Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton
– strukturalne: Adapter, Bridge, Composite, Decorator,Composite, Facade, Proxy, Flyweight
– behawioralne: Chain of Responsibility, Command,Interpreter, Mediator, Iterator, Memento, Observer,