Tutoriale: spring hibernate maven polecam

http://darekzon.com/2010/04/spring-framework-3-0-tutorial-cz-1-przygotowanie-projektu-witaj-swiecie

http://darekzon.com/2010/05/spring-framework-3-0-tutorial-%E2%80%93-cz-2-%E2%80%93-baza-danych-walidacja-wiadomosci-encje-hibernate

http://darekzon.com/2010/05/spring-framework-3-0-tutorial-%E2%80%93-cz-3-%E2%80%93-spring-security

http://darekzon.com/2010/05/spring-framework-3-0-tutorial-%E2%80%93-cz-4-%E2%80%93-sitemesh-menu-atrybuty-kontekstu

http://darekzon.com/2010/10/spring-framework-3-0-tutorial-%E2%80%93-cz-5-%E2%80%93-envers-hibernate-search

 

Dodanie jar-a do .m2

mvn install:install-file -Dfile=”sciezka_do_pliku” -DgroupId=”grupa” -DartifactId=”id” -Dversion=”wersja” -Dpackaging=”typ”

np.

mvn install:install-file -Dfile=”plik.jar” -DgroupId=”pl.roboczenotatki” -DartifactId=”Plik” -Dversion=”0.0.1″ -Dpackaging=”jar”

 

Eclipse i przydatne zestawy wtyczek

Poniżej lista przydatnych wtyczek do eclipsa:

STS (SpringSource Tool Suite)

link: http://www.springsource.com/developer/sts

Maven (q4e)

link: http://code.google.com/p/q4e/

Maven (m2eclipse)

link: http://m2eclipse.sonatype.org/

Subclipse

link: http://subclipse.tigris.org/

link: http://blog.mwojcik.pl/2008/05/31/synchronizacja-plikow-php-w-eclipse-czesc-2-%E2%80%93-svn-w-subclipse/