Log4j, appender,rootLogger,hibernate ustawienie poziomu logowania

log4j.properties

# Loggery posiadaja metody, ktore tworza logi i ustawiaja im odpowiedni priorytet.
# Miejsca, do ktorych moga trafic logi sa definiowane za pomoca Appender-ow.
# O tym jaka postac maja miec komunikaty decyduja obiekty typu Layout.

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.out
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd@HH:mm:ss} %-5p (%13F:%L) – %m%n

log4j.appender.file=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.file.File=szablon-log4j.log
log4j.appender.file.MaxFileSize=500KB
log4j.appender.file.MaxBackupIndex=30
log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd@HH:mm:ss} %-5p (%13F:%L) – %m%n

log4j.rootLogger=WARN, stdout, file

# Log everything. Good for troubleshooting
log4j.logger.org.hibernate=WARN

# Log all JDBC parameters
log4j.logger.org.hibernate.type=WARN

Ustawienie logów na JBoss

https://community.jboss.org/wiki/JBossAS7Logging?_sscc=t