daemontools – serwisy na unixach

http://isotope11.com/blog/manage-your-services-with-daemontools

Aby dodać nowy serwis:
1. dodajemy katalog np „nowy” w /service
2. dodajemy do nowo utworzonego katalogu plik wykonywalny run.sh który zawiera uruchomienie naszej aplikacji
3. startujemy

svc -u /service/nowy

Aby zastopować usługę:

svc -d /service/nowy

Aby zrestartować usługę:

svc -t /service/nowy

Status usługi:

svstat /service/nowy

Dodanie tomcata do init.d i update-rc.d

Tworzymy skrypt w katalogu inid.d, poleceniem sudo mcedit tomcat-demo, w nim wpisujemy poniższą treść(między liniami):

————————————————–

#! /bin/sh
# Tomcat auto-start
#
# description: Auto-starts tomcat
# processname: tomcat-demo

case $1 in
start)
sh /opt/tomcat/apache-tomcat6-demo/bin/startup.sh
;;
stop)
sh/opt/tomcat/apache-tomcat6-demo/bin/shutdown.sh
;;
restart)
sh /opt/tomcat/apache-tomcat6-demo/bin/shutdown.sh
sh /opt/tomcat/apache-tomcat6-demo/bin/startup.sh
;;
esac
exit 0

————————————————–

Kolejno ustawiamy uprawnienia:

sudo chmod +x tomcat-demo

Teraz jedyne co trzeba zrobić to uruchomić: sudo update-rc.d tomcat-demo defaults.

Powinno działać.