Wzorce projektowe: iterator

Różnorodność kolekcji obiektowych (listy, kolejki, stosy, zbiory, multizbiory, mapy etc.), zarówno funkcjonalna, jak i implementacyjna, powoduje, że wiele z nich wymaga specyficznej obsługi i stosowania zróżnicowanych metod dostępu do elementów. Wzorzec Iterator odpowiada na potrzebę zunifikowanego dostępu do elementów kolekcji, który pozwoli pominąć różnice w ich implementacji. Dzięki niemu, niezależnie od rodzaju kolekcji, jej elementy mogą być przetwarzane sekwencyjnie, z zachowaniem własności poszczególnych kolekcji.

Wzorce projektowe

Katalog wzorców projektowych Gang of Four (Gamma,Johnson, Helm, Vlissides) obejmuje 23 wzorce:

– kreacyjne: Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton
– strukturalne: Adapter, Bridge, Composite, Decorator,Composite, Facade, Proxy, Flyweight
– behawioralne: Chain of Responsibility, Command,Interpreter, Mediator, Iterator, Memento, Observer,