Zmiana @author w Eclipse/MyEclipse

Przy starcie(myeclipse.ini) uruchamiamy z argumentami:

-vmargs -Duser.name=Nazwisko Imie; Nazwa firmy

 

Eclipse i przydatne zestawy wtyczek

Poniżej lista przydatnych wtyczek do eclipsa:

STS (SpringSource Tool Suite)

link: http://www.springsource.com/developer/sts

Maven (q4e)

link: http://code.google.com/p/q4e/

Maven (m2eclipse)

link: http://m2eclipse.sonatype.org/

Subclipse

link: http://subclipse.tigris.org/

link: http://blog.mwojcik.pl/2008/05/31/synchronizacja-plikow-php-w-eclipse-czesc-2-%E2%80%93-svn-w-subclipse/