Zmiana @author w Eclipse/MyEclipse

Przy starcie(myeclipse.ini) uruchamiamy z argumentami:

-vmargs -Duser.name=Nazwisko Imie; Nazwa firmy