Linux: dodanie użytkownika i przypisanie do grupy

stworzenie użytkownika:

sudo adduser nazwaUzytkownika

dodanie do grupy:

sudo mcedit /etc/group