SQLSerwer JTDS jBoss AS 7

http://hs2n.wordpress.com/2012/01/12/setup-mssql-datasource-on-jboss-as-7-using-jtds/

 

Do stworzenia datasource możemy użyć panelu administracyjnego http://localhost:9990/

1. wchodzimy w datasources > add

2.podajemy nazwe (mssql/jtds/NAZWA_APLIKACJI) oraz nazwę w JNDI (może być taka sama)

3.wybieramy wcześniej dodany sterownik (ten w standalone.xml)- np. mssql

4.podajemy URL , użytkownika i hasło do bazy,

5.jeżeli wszystko pójdzie ok, wówczas pojawi się na dole w „Messagess” informacja o pomyślnym skonfigurowaniu datasource-a

 

 

Reklamy

GenericTypes

dla: public abstract class BaseService<DTO extends GenericDto<T>, T extends BaseEntity>

rozwiązanie 1:

public BaseService(Class<DTO> dtoClass, Class<T> jpaClass) {
super();
this.dtoClass = dtoClass;
this.jpaClass = jpaClass;
}

rozwiązanie 2:

(Class<DTO>)((ParameterizedType)superclass).getActualTypeArguments()[0];

(Class<T>)((ParameterizedType)superclass).getActualTypeArguments()[1];

Scope

singleton Scopes a single bean definition to a single object instance per Spring IoC container.
prototype Scopes a single bean definition to any number of object instances.
request Scopes a single bean definition to the lifecycle of a single HTTP request; that is each and every HTTP request will have its own instance of a bean created off the back of a single bean definition. Only valid in the context of a web-aware Spring ApplicationContext.
session Scopes a single bean definition to the lifecycle of a HTTP Session. Only valid in the context of a web-aware Spring ApplicationContext.
global session Scopes a single bean definition to the lifecycle of a global HTTP Session. Typically only valid when used in a portlet context. Only valid in the context of a web-aware Spring ApplicationContext.

Tutoriale: spring hibernate maven polecam

http://darekzon.com/2010/04/spring-framework-3-0-tutorial-cz-1-przygotowanie-projektu-witaj-swiecie

http://darekzon.com/2010/05/spring-framework-3-0-tutorial-%E2%80%93-cz-2-%E2%80%93-baza-danych-walidacja-wiadomosci-encje-hibernate

http://darekzon.com/2010/05/spring-framework-3-0-tutorial-%E2%80%93-cz-3-%E2%80%93-spring-security

http://darekzon.com/2010/05/spring-framework-3-0-tutorial-%E2%80%93-cz-4-%E2%80%93-sitemesh-menu-atrybuty-kontekstu

http://darekzon.com/2010/10/spring-framework-3-0-tutorial-%E2%80%93-cz-5-%E2%80%93-envers-hibernate-search