gradle init

gradle init --type java-library

Obsługiwane: ‚basic’, ‚groovy-library’, ‚java-library’, ‚pom’, ‚scala-library’.

Cassandra krok 1: uruchomienie

Środowisko: windows 7

Instalacja i uruchomienie

1. Pobierz aktualną wersję ze strony http://cassandra.apache.org/download/ (aktualna 2.0.7) i wypakuj

2. uruchom cassandre

cassandra.bat -f

cqlsh

3.1. instalacja pythona
uwaga cassandra w wersji 2.0.7 wymaga Python w wersji < 3, zalecane 2.7 (http://www.python.org/download/releases/). Wszystkie wersje python powyżej 2.7 powinny zostać odinstalowane, w przeciwnym razie cqlsh próbuje uruchomić pythona w wyższej wersji (pomimo ustawienia zmiennych środowiskowych)

3.2. instalacja modułu thrifta
http://pypi.python.org/pypi/thrift

python setup.py install

3.3. instalacja modułu CQL
w katalogu „pylib” wykonaj

python setup.py install

3.4. uruchom wpisując

cqlsh.bat

lub

python cqlsh localhost 9160

EJB: Singleton ConcurrencyManagement

Tylko jeden watek równocześnie może mieć dostęp do instancji beana oznaczonego @Singleton.
Anotacja @ConcurrencyManagement(ConcurrencyManagementType.BEAN) deaktywuje to ograniczenie i singleton staje sie dostępny dla wielu wątków.

źródło: http://www.e-zest.net/blog/caching-with-periodic-updates-using-ejb-3-1-singleton-and-timer/
źródło: http://www.adam-bien.com/roller/abien/entry/singleton_the_perfect_cache_facade