daemontools – serwisy na unixach

http://isotope11.com/blog/manage-your-services-with-daemontools

Aby dodać nowy serwis:
1. dodajemy katalog np „nowy” w /service
2. dodajemy do nowo utworzonego katalogu plik wykonywalny run.sh który zawiera uruchomienie naszej aplikacji
3. startujemy

svc -u /service/nowy

Aby zastopować usługę:

svc -d /service/nowy

Aby zrestartować usługę:

svc -t /service/nowy

Status usługi:

svstat /service/nowy
Reklamy