Git: nadpisanie z origin/master

git fetch --all 
git reset --hard origin/master 

Czyli ściągnięcie wszystkiego bez mergowania się. Nastepnie resetujemy gałąź master do tego co ściągnęliśmy

Reklamy