Oracle – zmiana wyświetlania daty

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = ‚YYYY-MM-DD HH24:mi:ss’;

Reklamy