UML, linki, kurs

http://www.michalwolski.com/2012/03/diagramy-uml-stosowane-najczesciej/

ponadto polecam darmowy kurs UML:

http://darmowy-kurs-uml.scire.pl/

Java keyTool

http://java.zacheusz.eu/tomcat-uwierzytelnianie-klienta-ssl-przy-pomocy-certyfikatu/54/

http://www.ccwp.wrotapodlasia.pl/files/inst_reguest.pdf

http://nl.globalsign.com/en/support/ssl+certificates/java/java+based+webserver/keytool+commands/

http://portecle.sourceforge.net/

UML, proces wytwarzania

http://nandrew.blogspot.com/2007/08/ankieta-o-uml-oraz-unified-process.html

W skrócie:

  1. trzeba wiedzieć jak wygląda proces, bez tego nie ma co się brać za dalsze projektowanie (np. przypadki użycia)
  2. model przypadków użycia
    – diagramy przypadków użycia
    – przypadki użycia w formie tekstowej (maksymalnie po stronie na przypadek)
    – uproszczony diagram sekwencji
  3. na podstawie modelu przypadków użycia można zbudować model domenowyJest to uproszczony diagram klas (tylko atrybuty i relacje)
  4. model projektowy – mając wykonane dwa powyższe modele można przystąpić do budowy modelu projektu („Design Model”). W jego ramach tworzy się jednocześnie diagram klas (DCD) oraz diagram sekwencji.

Unified Process jest konfigurowalny, w razie konieczności można dodać, czy usunąć pewne elementy (np. w prostych przypadkach tworzenie modelu domenowego może być zbędne, natomiast w skomplikowanych problemach pomocny może być dodatkowy model analityczny).