SQLSerwer JTDS jBoss AS 7

http://hs2n.wordpress.com/2012/01/12/setup-mssql-datasource-on-jboss-as-7-using-jtds/

 

Do stworzenia datasource możemy użyć panelu administracyjnego http://localhost:9990/

1. wchodzimy w datasources > add

2.podajemy nazwe (mssql/jtds/NAZWA_APLIKACJI) oraz nazwę w JNDI (może być taka sama)

3.wybieramy wcześniej dodany sterownik (ten w standalone.xml)- np. mssql

4.podajemy URL , użytkownika i hasło do bazy,

5.jeżeli wszystko pójdzie ok, wówczas pojawi się na dole w „Messagess” informacja o pomyślnym skonfigurowaniu datasource-a