jsf: h:selectBooleanCheckbox converter problem

h:selectBooleanCheckbox – nie korzysta z getAsObject(), aby to obejść można stworzyć własnego renderera i dodać

public Object getConvertedValue(FacesContext context, UIComponent component, Object submittedValue) throws ConverterException { Converter converter = ((ValueHolder) component).getConverter();

return converter.getAsObject(context, component, (String)submittedValue);

}

lub np. w beanie jakieś wyrażenie trójargumentowe zrobić

Reklamy